TEK SEFERLİK ÖDEME BİLGİSİ

BİLEŞİK ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş. TEK SEFERLİK ÖDEME İŞLEMLERİ ÖNCESİ BİLGİLENDİME FORMU

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.(BÖH) tarafından, 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerin ve ödeme işlemlerinin doğru olarak gerçekleştirilebilmesi için ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin türüne bağlı olmak üzere BÖH Ödeme Sistemi üzerinden:

– Gönderenin Ad Soyad/Ünvan

– Gönderenin Hesap No/IBAN

– Gönderenin TCKN/VKN

– Gönderenin Telefon numarası

– Alıcının ad, soyad ve/veya ticaret ünvanı

– T.C. kimlik numarası (TCKN), Yabancı Kimlik Numarası (YKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN)

– Hesap numarası/IBAN

– Kullanıcı numarası, Kullanıcı kart numarası veya kullanıcı kodu

– Kredi kartı numarası

– İletişim bilgisi (telefon, e-posta vb)

– Alıcının Baba Adı/Doğum Tarihi ve yeri /Adresi (Hesap No/IBAN/Kredi Kartı No bilgisi yok ise bu bilgilerden en az biri zorunludur.)

– Alıcının telefon numarası

– Alıcı veya Alıcının ödeme hizmet sağlayıcısı adı

– Alıcı adres bilgileri

– Fatura ödemeleri için abone/tesisat numarası

– Ön ödemeli Su ve Gaz Kart Dolumları için alıcı tarafından tahsis edilen kartı

– İşlem tutarı

– Hizmet ücret tutarı

– Para birimi

– Muhabir masrafının kime ait olacağı

Yukarıdaki bilgiler arasından, işlemin mahiyetine göre BÖH Ödeme Sistemi tarafından talep edilen bilgiler verilir.

BÖH, Alıcı ile 6493 sayılı Kanunda düzenlenen ödeme tutarının alıcıya aktarılmasına ilişkin azami süreden daha az veya anlık olarak bir süre kararlaştırmaması halinde genel olarak ödeme emrinin saat 16:30’dan sonra BÖH’e ulaştığı durumlarda ödeme emri ertesi iş günü alınmış sayılır. Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin fonları BÖH’ün tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesi halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderen sıfatına Haiz Kullanıcı’nın BÖH için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

BÖH tarafından verilecek ödeme hizmetine ilişkin ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödenmesi gereken ücretler BÖH’e ait internet sitelerinde unitedpayment.com ilan edilmek suretiyle yer almaktadır. Kullanıcı’nın BÖH’ten almış olduğu ödeme hizmetlerine ilişkin olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilginin farklı bir yöntemle iletilmesini talep etmesi halinde, bu işlemin maliyetiyle orantılı ücret talep edilebilir.

Yabancı para ile gerçekleştirilecek olan para transferleri işlemlerinde, BÖH ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında BÖH’ün işlem anındaki belirttiği referans döviz kurları uygulanır.

Tek Seferlik Ödeme Bilgisi

whatsapp-icon