BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILDIĞININ BİLDİRİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILDIĞININ BİLDİRİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN UYARI


18 Ekim 2006 tarihli 26323 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5549 Sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN’un “Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi” başlıklı 15. maddesinde;

“Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” şeklindeki düzenleme yer almaktadır.

Bu düzenleme uyarınca:

  • United Payment ve/veya Temsilcilerimiz nezdinde işlem yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi durumunda yukarıda yer verilen yükümlülüğe uygun olarak bu durumu açıkça ve yazılı bildirme yükümlülüğü bulunduğunu,
  • United Payment’ın işbu yükümlülük kapsamında kullanıcı hesaplarını denetim yetkisi bulunduğunu,
  • Denetim yetkisi kapsamında hesabınızı başka kişilere kullandırdığınız tespit edildiği ve/veya bu konuya ilişkin ortaya bir şüphe çıktığı takdirde United Payment’ın hesaplarınızı geçici ve/veya kalıcı olarak askıya alma, dondurma veya kapatma hakkı olduğunu önemle bildiririz.

BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILDIĞININ BİLDİRİLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

whatsapp-icon