MASAK MEVZUATINA GÖRE E-PARA KULLANIM/KULLANDIRIM LİMİTLERİ

                                                   
MASAK MEVZUATINA GÖRE E-PARA KULLANIM/KULLANDIRIM LİMİTLERİ
Sadece GSM No Bilgisi ile (Anonim) Sadece Elektronik ortamda Bilgi doğrulayarak (Basit Usul) Elektronik ortamda ​Bilgi doğrulayarak, Islak imza alarak​
Limitler Bakiye Yükleme Limiti Max 2750 TL / aylık Max 100.000 TL/aylık Kendi Kredi kartı ve Kendi banka hesabı Yasal düzenlemeler dahilinde müşterini tanı tedbirlerine uygun olarak limit belirlenir
Bakiye Bulundurma Limiti Max 2750 TL / Aylık Max 100.000 TL/Aylık Yasal düzenlemeler dahilinde müşterini tanı tedbirlerine uygun olarak limit belirlenir
Para Çekme Limitleri 1000 TL/Yıllık Max 100.000 TL/Aylık **Projeye göre bu tutarın altında da tanımlama yapılabilir. Yasal düzenlemeler dahilinde müşterini tanı tedbirlerine uygun olarak limit belirlenir
Harcama Kanalları Fiziksel ve/veya Sanal POS Fiziksel ve/veya Sanal POS Fiziksel ve/veya Sanal POS
Harcama Limitleri Max 2750 TL/ Aylık Max 100.000 TL/Aylık Yasal düzenlemeler dahilinde müşterini tanı tedbirlerine uygun olarak limit belirlenir
Para Transferi Limiti Para Transferi Yapamaz Max 100.000 TL **Projeye göre bu tutarın altında da tanımlama yapılabilir. Yasal düzenlemeler dahilinde müşterini tanı tedbirlerine uygun olarak limit belirlenir
Belgeler ve Onaylar Kullanıcı Sözleşmesi Fiziki ya da Elektronik Ortam Onayı Fiziki ya da Elektronik Ortam Onayı Fiziki ya da Elektronik Ortam Onayı
KVKK Aydınlatma Fiziki ya da Elektronik Ortam Onayı Fiziki ya da Elektronik Ortam Onayı Fiziki ya da Elektronik Ortam Onayı
SMS vb. İletişim Onayı Fiziki ya da Elektronik Ortam Onayı Fiziki ya da Elektronik Ortam Onayı Fiziki ya da Elektronik Ortam Onayı
GSM NO VAR VAR VAR
Kimlik Doğrulama YOK Elektronik Ortam Onayı (KPS, Kara Liste, AML Kontrolü vb.) Elektronik Ortam Onayı ve Islak İmza
Adres Doğrulama YOK YOK E-Devlet ya da Fatura vb. ibraz ya da NVI servisleri üzerinden doğrulama hizmetinin verilebilmesi
Kimlik Belge İbrazn YOK YOK Kimlik belge fotokopi veya elektronik Kopya ve gerekli olan diğer belgeler vb.
MASAK MEVZUATINA GÖRE E-PARA KULLANIM/KULLANDIRIM LİMİTLERİ
İndir

MASAK MEVZUATINA GÖRE E-PARA KULLANIM/KULLANDIRIM LİMİTLERİ